Apkope un drošība ir ļoti svarīgi aspekti, lai uzturētu un saglabātu aprīkojumu un iekārtas darba stāvoklī.

Apkope ir nepieciešama ne tikai tāpēc, lai nodrošinātu tehnisko struktūru uzticamību vai uzņēmuma produktivitāti, bet regulārai apkopei ir būtiska nozīme drošāku un veselībai piemērotāku darba apstākļu radīšanā. Apkopes darbu neveikšana vai neatbilstoša veikšana var izraisīt smagus un nāvējošus negadījumus vai veselības problēmas.

Apkope vairs nav tikai darbība, kas tiek veikta pēc problemātisku apstākļu iestāšanās. Šobrīd tā ir plānota, prognozējoša un paškoriģēta darbība. Jaunākās tendences darbības sensoru tehnoloģiju jomā kopā ar informācijas tehnoloģiju jaunākajiem risinājumiem, tostarp virtuālo vai papildināto realitāti (VR/AR), mākoņtehnoloģijās balstītas platformas un analītiskie rīki, palīdz nodrošināt reāllaika datus par veiktspējas līmeņiem un noteikt preventīvas un plānotas apkopes darbības, novēršot aprīkojuma efektivitātes zudumus.

Lasīt vairāk

Artificial Intelligence

One of the greatest revolutions in all of human history! AI is an all-encompassing concept that incorporates human intelligence into machines

Embedded hub

Here to help bring your ideas to life by supporting you in every phase of your design journey

3D printing

Improve time to market. Reduce prototyping costs. Produce bespoke parts. Unlock unlimited possibilities!

element14 Community

The largest online community for engineers

CONNECT | LEARN | CREATE | INSPIRE