BITES stāsts

Reiz tepat uz Zemes mūsu labā draudzene — pazemīgā bite — bija laimīga.
Dienas bija garas, gaišas un tīra gaisa piepildītas.

Ziedi brīvi ziedēja, koki stiepa zarus līdz pat koši zilajām debesīm, un saules mirdzošie stari smaidīja. Katru dienu mūsu svītrainās dzeltenās draudzenes lidinājās gaisā, apputeksnējot augus un palīdzot sagādāt ēdienu uz mūsu šķīvjiem.

Tomēr kādu dienu pasaule satumsa. Gaisu sāka piepildīt piesārņotāji, kas apgrūtināja bišu apputeksnēšanas darbu. Krita koki, pesticīdi šaustīja zemi, un vairs bija maz vietu, kuras bites varētu saukt par mājām, turklāt tās atradās tālu cita no citas.

Pēkšņi bites cīnījās par izdzīvošanu. Mira kukainis, kas apputeksnē apmēram trīs ceturtdaļas no visiem pasaules kultūrām un nodrošina katru trešo mūsu ēdiena kumosu.

Mēs zinājām, ka kaut kas jādara. Šī bija mūsu iespēja izmantot spēku vai globālu sniedzamību un vietēju klātbūtni — strādāt ar lielām un mazām organizācijām visā pasaulē. Jo patiesībā pieticīgā bite ir tāda pati kā mēs — Čakla, sadarbīga un ar misiju, lai pasaule kļūtu labāka.

Tātad — ko mēs esam izdarījuši? 2022. gadā mēs sākām strādāt ar labdarības organizāciju NearBees un šobrīd sponsorējam piecus bišu stropus Vācijā — mājvietu vairāk nekā 250 000 bišu!

Izaicinājuma plānu “Glābsim bites” mēs sākām ar savu element14 kopienu. Mēs mudinājām savus varonīgos inženierus saglabāt bitēm dienu, izmantojot aparatūru un tehnoloģijas.

Tomēr mūsu ceļš tikai sākas. Mēs gatavojamies sākt globālu meklēšanu, lai glābtu bišu populāciju visā pasaulē. Turpmāk mēs glābsim pa vienai bitei par katru mums nodoto Farnell pasūtījumu. Tātad ik reizi, iepērkoties pie mums, jūs palīdzēsiet glābt pasauli.

Nākamo 12 mēnešu laikā mēs centīsimies izglābt 3 000 000 bišu visā pasaulē.

Kopā mēs varam šim stāstam uzrakstīt laimīgas beigas, kuras tas ir pelnījis. Vai esat gatavi palīdzēt bitēm turpmāk vienmēr laimīgi dzīvot kopā ar mums?

Pasaules bišu projekts (The World Bee Project) organizē biškopības izglītības un prasmju apmācību Indijas lauku cilšu sievietēm, ļaujot viņām iegūt ilgtspējīgus iztikas līdzekļus kā biškopēm — pārdodot medu un bišu produktus. Sievietes arī palīdz atjaunot bioloģisko daudzveidību, stādot neizplatītas augu sugas un mācoties aizsargāt un palielināt vietējo medus bišu sugu populācijas.

Planētas bite (Planet Bee) ir apņēmusies radīt zaļi domājošu paaudzi, mācot par bišu nozīmi kā ceļu uz IZAUGSMI ar zinātnes un pārvaldības spēka palīdzību. Mēs atbalstām biškopjiem paredzētu projektu Beekeeper’s in Need (Biškopis grūtībās) ar dotāciju, lai sāktu no vienas vai vairākām bišu saimēm.

3Bee izstrādā sistēmas bišu veselības uzlabošanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai. Izmantojot savas unikālās tehnoloģijas, biškopji var pastāvīgi un vispusīgi uzraudzīt savus stropus, lai optimizētu ražošanu, taupītu laiku un ārstētu savas bites, novēršot problēmas un slimības.