Preču atpakaļnodošanas politika

Mēs atbildam par saviem produktiem uzņēmumā Farnell un ar lielāko prieku pieņemam preces atpakaļ saskaņā ar tālāk sniegtajām vadlīnijām.

Pirms jebkuru preču atpakaļnodošanas uzņēmumam kāda iemesla dēļ klientam ir jāsazinās ar uzņēmumu, lai iegūtu preču nosūtīšanas atļaujas (RMA) numuru. Visas preces tiek nodotas atpakaļ, klientam uzņemoties risku un sedzot izdevumus, tās nedrīkst būt klienta sabojātas un tām jābūt sākotnējā iepakojumā. Klients ir atbildīgs par preču atpakaļnodošanu uzņēmumam un par šādas atpakaļnodošanas piegādes apliecinājuma nodrošināšanu.

Uzņēmums izmanto 21 dienas preču atpakaļnodošanas politiku. Lai akceptētu atpakaļnodošanu, ņemot vērā iepriekš minēto, preces ir jānodod atpakaļ uzņēmumam 21 dienas laikā pēc nosūtīšanas.

Preces, kas sastāv no programmatūras, ir īpaši konstruētas vai ietver bīstamas vielas, kas norādītas Direktīvā 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS), nevar nodot atpakaļ. Nevienu preci, kas nav katalogā vai noliktavā, nevar nodot atpakaļ. Visas statiski jutīgās preces vai mitrumjutīgie komponenti (MSL), kas piegādāti hermētiskā iepakojumā, nav nododami atpakaļ, ja blisteris vai noplēšamie iepakojumi, kuros tie tiek piegādāti, ir atvērti, saspiesti vai sabojāti.

  • Kad RMA ir saņemts, klientam ir jānodod preces atpakaļ, kā norādīts, skaidri uzrādot preču nosūtīšanas atļaujas (RMA) numuru, klienta konta numuru vai pasūtījuma numuru uz iepakojuma ārējās daļas.
  • Visas preces, kas tiek nodotas atpakaļ pēc 21 dienas kā nevēlamas vai nepareizi pasūtītas, var tikt pieņemtas pēc uzņēmumam ieskatiem, bet uz tām tiks attiecināta minimālā atgriešanas noliktavā maksa 20% no preču rēķina vērtības vai €15 atbilstoši tam, kura summa ir lielāka.

Preces atpakaļnodošana

J. Kā nodot preces atpakaļ uzņēmumam Farnell?
A. Lūdzu, izmantojiet mūsu preču atpakaļnodošanas pieprasījuma veidlapu, lai pieprasītu preču nosūtīšanas atļaujas (RMA) numuru. Kopā ar RMA saņemsiet norādījumus, kā sagatavot iepakojumu nodošanai atpakaļ.

Saistītās saites

J. Kādā laika periodā prece ir jānodod atpakaļ?
A. Uzņēmums izmanto 21 dienas preču atpakaļnodošanas politiku. Lai akceptētu atpakaļnodošanu, ņemot vērā iepriekš minēto, preces ir jānodod atpakaļ uzņēmumam 21 dienas laikā pēc nosūtīšanas.
Visas preces, kas tiek nodotas pēc 21 dienas kā nevēlamas vai nepareizi pasūtītas, var pieņemt atpakaļ pēc uzņēmumam ieskatiem, bet uz tām tiek attiecināta minimālā atgriešanas noliktavā maksa 20% no preču rēķina vērtības vai €15 atbilstoši tam, kura summa ir lielāka.
J. Esmu iesniedzis kļūdainu pasūtījumu. Kā to izlabot?
A. Ja savā pasūtījumā pamanāt kļūdu, pēc iespējas drīzāk sazinieties ar Pārdošanas daļu pa tālruņa nr. 8000-3557.
Tā kā tiešsaistes pasūtījumu apstrāde darbojas ļoti dinamiski, iespējams, pasūtījumu nevarēs mainīt, pirms preces tiek izsūtītas. Taču, sazinoties ar mums pēc iespējas drīz, pastāv lielāka iespēja, ka mēs varēsim mainīt pasūtījumu pirms preču izsūtīšanas.