Atbilstība tiesību aktiem un vides prasībām

RoHS

Mūsu tīmekļa vietnēs rādītie statusi par atbilstību RoHS direktīvai attiecas uz Eiropas Savienības Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu un grozījumu (ES) 2015/863, ar kuru Direktīvai 2011/65/ES no 2019. gada 22. jūlija tiek pievienotas 4 vielas. Visu mūsu norādīto datu par atbilstību RoHS direktīvai pamatā ir mūsu piegādātāju sniegtā informācija.

Atbilstība RoHS direktīvai

    RoHS direktīvai atbilstošs

  Produkts NESATUR vielas, kuru izmantošanu ierobežo RoHS tiesību akti, lielākā koncentrācijā nekā maksimālās koncentrācijas vērtības.

    RoHS direktīvai atbilstošs, ņemot vērā atbrīvojumu

  Produkts atbilst kādam no konkrētajiem Direktīvas III pielikumā noteiktajiem atbrīvojumiem.

    RoHS direktīvai neatbilstošs

  Produkts satur vielas, kuru izmantošanu ierobežo RoHS tiesību akti, lielākā koncentrācijā nekā maksimālās koncentrācijas vērtības.

    Nav piemērojams

  Produkts neietilpst RoHS tiesību aktu darbības jomā, un tas netiks izmantots kā komponents elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (EEI).

    Nepieciešama papildinformācija

  Mūsu rīcībā nav pietiekamas informācijas no piegādātājiem, kas ļautu droši apstiprināt atbilstību RoHS direktīvai. Klientiem, kas vēlas iegādāties RoHS direktīvai atbilstošu tāda produkta versiju, kas nav marķēts kā RoHS prasībām atbilstošs (YES vai YESX), ir jāsazinās ar tiešsaistes tehniskā atbalsta centru vai jāpārbauda, vai mūsu tīmekļa vietnē nav pieejamu alternatīvu, jo, iespējams, mēs varam piegādāt atbilstošu produktu no mūsu plašā produktu klāsta.


REACH

Mūsu tīmekļa vietnēs rādītie statusi par REACH vielām, kas izraisa ļoti lielas bažas (Substances of Very High Concern — SVHC), attiecas uz Eiropas Savienības Regulu (EK) 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Visu mūsu norādīto datu par atbilstību REACH regulai pamatā ir mūsu piegādātāju sniegtā informācija.

REACH atbilstība

  Nav SVHC (SVHC versijas datums)

  Produkts NESATUR norādītajā SVHC versiju sarakstā iekļautās SVHC vielas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz maksimālo koncentrācijas vērtību.

  SVHC nosaukums

  Produkts satur konkrētu(as) SVHC vielu(as) koncentrācijā, kas pārsniedz maksimālās koncentrācijas vērtības.

  Nepieciešama papildinformācija

  Mūsu rīcībā nav pietiekamas informācijas no piegādātājiem, kas ļautu droši apstiprināt atbilstību statusam SVHC. Ja produktam pašlaik ir statuss “Nepieciešama papildinformācija”, klientiem, kas vēlas uzzināt, vai produkts ir SVHC, ir jāsazinās ar tiešsaistes tehniskā atbalsta centru.

Produktu atbilstības sertifikāti

Reģistrētiem lietotājiem mūsu interneta vietnē ir pieejama informācija gan par RoHS, gan REACH statusiem lejupielādējamā produkta atbilstības sertifikātā. Sertifikāta ikona un saite lejupielādēšanai ir lapas Produkta informācija sadaļā Atbilstība tiesību aktiem un vides prasībām.


EKKN

Eksporta kontroles klasifikācijas numuru nodrošina Premier Farnell iekšējā tirdzniecības atbilstības klasifikācijas grupa, kas, cik vien iespējams zina, klasificē visus priekšmetus atbilstoši Apvienotās Karalistes militāro preču sarakstam, ES divējāda lietojuma preču sarakstam, kā arī eksporta administrācijas noteikumiem (EAR), izmantojot informāciju. ražotāji un / vai piegādātāji ir darījuši pieejamus Premier Farnell. ATRUNA: Šajā iekļauto informāciju mēs sniedzam tikai informatīviem nolūkiem un tikai jūsu lietošanai. Ņemiet vērā, ka izstrādājumu klasifikācijas laiku pa laikam var mainīties. Nekādā veidā netiek apliecināts vai garantēts precīzs un aktuāls. Jūsu pienākums ir ikvienam izstrādājumam noteikt jūsu valstij un jebkurai valstij, uz kuru to var nosūtīt, atbilstošu un aktuālu importa un eksporta klasifikāciju vai licenci. Tāpat jums ir pienākums pārliecināties par jebkura izstrādājuma klasifikācijas vai licences informāciju pirms šādas informācijas izpaušanas trešajai personai. Jebkāda cita atbildība, kas mums citādi var būt pret jums vai jebkuru citu personu vai vienību attiecībā uz jebkuru no šiem jautājumiem, tiek skaidri izslēgta.

“Mēs” un “mūsu” apzīmē ikvienu un visus mūsu ASV mātesuzņēmuma “Avnet Inc.” darbībā esošos uzņēmumus, kas pazīstami ar zīmoliem Farnell, Newark un element14. “Jūs” un “jūsu” apzīmē šī informācijas saņēmēju un ikvienu personu, kas vēlas izmantot tā saturu.