Atbilstība tiesību aktiem un vides prasībām

RoHS

Mūsu tīmekļa vietnēs rādītie statusi par atbilstību RoHS direktīvai attiecas uz Eiropas Savienības Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu un grozījumu (ES) 2015/863, ar kuru Direktīvai 2011/65/ES no 2019. gada 22. jūlija tiek pievienotas 4 vielas. Visu mūsu norādīto datu par atbilstību RoHS direktīvai pamatā ir mūsu piegādātāju sniegtā informācija.

Atbilstība RoHS direktīvai

    RoHS direktīvai atbilstošs

  Produkts NESATUR vielas, kuru izmantošanu ierobežo RoHS tiesību akti, lielākā koncentrācijā nekā maksimālās koncentrācijas vērtības.

    RoHS direktīvai atbilstošs, ņemot vērā atbrīvojumu

  Produkts atbilst kādam no konkrētajiem Direktīvas III pielikumā noteiktajiem atbrīvojumiem.

    RoHS direktīvai neatbilstošs

  Produkts satur vielas, kuru izmantošanu ierobežo RoHS tiesību akti, lielākā koncentrācijā nekā maksimālās koncentrācijas vērtības.

    Nav piemērojams

  Produkts neietilpst RoHS tiesību aktu darbības jomā, un tas netiks izmantots kā komponents elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (EEI).

    Nepieciešama papildinformācija

  Mūsu rīcībā nav pietiekamas informācijas no piegādātājiem, kas ļautu droši apstiprināt atbilstību RoHS direktīvai. Klientiem, kas vēlas iegādāties RoHS direktīvai atbilstošu tāda produkta versiju, kas nav marķēts kā RoHS prasībām atbilstošs (YES vai YESX), ir jāsazinās ar tiešsaistes tehniskā atbalsta centru vai jāpārbauda, vai mūsu tīmekļa vietnē nav pieejamu alternatīvu, jo, iespējams, mēs varam piegādāt atbilstošu produktu no mūsu plašā produktu klāsta.

REACH

Mūsu tīmekļa vietnēs rādītie statusi par REACH vielām, kas izraisa ļoti lielas bažas (Substances of Very High Concern — SVHC), attiecas uz Eiropas Savienības Regulu (EK) 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu. Visu mūsu norādīto datu par atbilstību REACH regulai pamatā ir mūsu piegādātāju sniegtā informācija.

REACH atbilstība

  Nav SVHC (SVHC versijas datums)

  Produkts NESATUR norādītajā SVHC versiju sarakstā iekļautās SVHC vielas tādā koncentrācijā, kas pārsniedz maksimālo koncentrācijas vērtību.

  SVHC nosaukums

  Produkts satur konkrētu(as) SVHC vielu(as) koncentrācijā, kas pārsniedz maksimālās koncentrācijas vērtības.

  Nepieciešama papildinformācija

  Mūsu rīcībā nav pietiekamas informācijas no piegādātājiem, kas ļautu droši apstiprināt atbilstību statusam SVHC. Ja produktam pašlaik ir statuss “Nepieciešama papildinformācija”, klientiem, kas vēlas uzzināt, vai produkts ir SVHC, ir jāsazinās ar tiešsaistes tehniskā atbalsta centru.

Produktu atbilstības sertifikāti

Reģistrētiem lietotājiem mūsu interneta vietnē ir pieejama informācija gan par RoHS, gan REACH statusiem lejupielādējamā produkta atbilstības sertifikātā. Sertifikāta ikona un saite lejupielādēšanai ir lapas Produkta informācija sadaļā Atbilstība tiesību aktiem un vides prasībām.

Uzzināt vairāk par atbilstību RoHS direktīvas un citu tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz elektronikas nozari.